Ylen taloustutkimuksen teettämässä kyselyssä lähes puolet suomalaisista pitää ydinvoimaa kestävänä energiamuotona. Kyselyyn vastasi tuhat eri suomalaista eri puolilta maata marraskuun lopussa. Viimeisen vuoden aikana myös nuoret ovat ruotsalaisen Greta Thunbergin innoittamana alkaneet vaatimaan kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa. 

 

Ydinvoima olisi mielestäni kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen ratkaisu, jos ydinjätteestä saataisiin vaarallinen säteily poistettua. Toisaalta ydinvoima väliaikaisena ratkaisuna on mainio, koska se antaa aikaa kehittää turvallisia ja päästöttömiä energiamuotoja. Suomessa olisi kaikki tarvittava välineistö ja tietämys kehittämään vaikkapa bioenergiaa, jotta vähitellen voitaisiin luopua fossiilisista polttoaineista.  

 

Mielestäni kyselyssä oli erittäin hieno asia se, että nuoret ovat entistä tietoisempia ilmastonmuutoksen etenemisestä sekä sitä kautta haluavat olla politiikassa mukana. Nuorten panosta tarvitaan, jotta päätösvaltaan saadaan henkilöitä, jotka saavat aikaiseksi merkittäviä asioita ilmaston puolesta. Mielenkiintoista kyselyssä on, että eniten “ei” vastauksia tuli 50-64 vuotiailta. Kyseisessä ikäryhmässä voi olla henkilöitä, jotka kokevat ydinvoimalan uhkaksi ehkäpä aiempien tietojen ja kokemusten perusteella.