Ydinvoima on aihe, joka on ollut usein esillä. Suomessa ydinvoimaa suurimmaksi osaksi kannatetaan ja sitä pidetään tehokkaana ilmastonmuutoksen hillitsemisen keinona, kertoo Ylen uutiset 11.12.2019. Ydinvoiman käytön kannattavuudesta tehtiin kysely, johon vastasi noin 1000 Suomalaista ympäri maata. Yli puolet heistä pitivät ydinvoimaa hyvänä asiana ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

 

Uutisessa oli mielenkiintoista nähdä, kuinka eri ikäluokan jakaantuivat. Alle 50-vuotiaat kannattivat ydinvoiman käyttöä enemmän vanhempiin verrattuna. Se saattaa johtua nuorempien suuremmasta tietoisuudesta ilmastonmuutokseen liittyviin asioihin. Toisaalta, joka ikäluokassa oli suhteellisen paljon noin 20%, ketkä eivät ottaneet asiaan kantaa. Mietin voisiko olla, että vaikka ilmastonmuutoksesta kuinka paljon puhutaankin, kaikista näistä ilmastonmuutoksen ehkäisykeinoista ei tiedetäkään niin paljoa. En itsekkään tiennyt oikeastaan yhtään ydinvoimasta ja sen hyvistä ja huonoista puolista, ennekuin luin uutisen ja tutkin asiaa.  

 

Voiko ydinvoimaa sitten pitää hyvänä keinona torjua ilmastonmuutosta? Mielestäni kaikkien olisi hyvä perehtyä asiaan ja sitten kertoa oma mielipiteensä. Kuinka varmoja voimme olla joidenkin satunnaistan ohikulkijoiden mielipiteistä, joiden perehtymisestä asiaan ei ole mitään tietoa. 

 

Hyviä- ja huonojapuolia on syytä punnita keskenään. Ydinvoimasta ei aiheudu kasvihuonepäästöjä, jotka ovat suurimpana ongelmana olleet esillä. Ne vähäiset hiilidioksidipäästöt, mitä ydinvoimasta syntyy, johtuvat laitosten rakentamisesta ja purkamisesta, materiaalien ja polttoaineiden hankinnasta, sekä laitevalmistuksesta ja kuljetuksista. Ydinvoimalla sähköä voidaan tuottaa tasaisesti ja polttoaineen saatavuus on vakaata. Lisäksi noin 40% ydinsähköstä tuotetaan polttoaineilla, jotka eivät vaadi kaivostoimintaa. Toisaalta ydinjäte on herättänyt eniten keskustelua ongelmana. Ydinjäte on radioaktiivista jätettä, joka pitää eristää ympäristöstä luotettavasti yli 100 000 vuoden ajaksi. Ydinvoima ei ole uusiutuva energia. Ydinvoimaloissa sattuvat onnettomuudet voivat tehdä laajoja alueita elinkelvottomiksi pitkäksi aikaa. Riskinä on myös se, että ydinvoimalat voidaan suunnitella niin, että niiden tuottama ydinjäte on jalostettavissa ydinaseiden raaka-aineeksi. 

 

Mielestäni hyviä asioita on enemmän kuin huonoja. Huonoihin asioihin pystymme keksimään keinoja välttääksemme niitä. Ongelmista suurin osa on mielestäni hoidettavissa jollain tavalla. Esimerkiksi onnettomuuksien riski on aina kaikessa, mutta mielestäni yhteiskunta ei pyöri ilman riskejä. Onnettomuuksien määrä on muutenkin korkeintaan yksi vuosikymmenessä. En tiedä aiheuttaako se onnettomuus enemmän tuhoa kuin se, että koko sen ajan olisimme ydinvoiman tilalta käyttäneet kasvihuonepäästöjä aiheuttavia energiamuotoja. Onnettomuudetkin tulevat vähentymään teknologian kehittyessä ja ydinvoimaloiden muuttuessa entistä turvallisimmiksi. Ydinvoima on mielestäni merkittävä ilmastonmuutoksen hillitsijä. En sano, että kaikki sähkö pitäisi tuottaa pelkästään ydinvoimalla mutta se on hyvä tuki uusiutuville energiamuodoille, joista ei aiheudu kasvihuonepäästöjä. Vaikka uusiutuva energia tulee varmasti lisääntymään tulevina vuosina, myös ydinvoimaa tarvitaan.