Naisten työeläkevakuutetun kuukausiansion mediaani oli viime vuonna 610 euroa alhaisempi kuin miesten. Naiset saavat keskimäärin vähemmän palkkaa kuin miehet. Naisen euro on tällä hetkellä noin 85 senttiä. 

 

Miesten ja naisten välistä palkkaeroa tulisi tasata, sillä mielestäni ei ole ollenkaan reilua, että sukupuoli voi vaikuttaa palkan määrään. Varsinkin, kun Suomessa vallitsee tasa-arvo, sukupuolen ei pitäisi voida vaikuttaa palkan määrään. Tätä palkkaeroa selittää se, että miehet suuntautuvat usein korkeapalkkaisemmille aloille ja tekevät osittain enemmän työtunteja. Tämän ei kuitenkaan pitäisi aiheuttaa mielestäni näin suurta eroa palkoissa. Naiset eivät myöskään saa yhtä helposti töitä, kuin miehet. Miehiä suositaan useissa työtehtävissä naisten sijaan, esimerkiksi harvempi nainen toimii johtajana yhtiöissä ja yrityksissä. 

 

Toisaalta Suomessa asia on paremmin hoidossa, kuin monissa muissa valtioissa. Osassa valtioista miesten ja naisten väliset palkkaerot ovat huomattavasti suurempia, kuin meillä Suomessa. Lisäksi miesten ja naisten välinen tasa-arvo ei ole edes tuttu asia kaikissa valtioissa. Tämän palkkaeron tasaaminen Suomessa olisi hyvä tasa-arvoa kohentava pitkän aikavälin tavoite.