Al-Holin pakolaisleirillä olevat Suomalaisista äideistä ja heidän lapsistaan on ollut paljon keskustelua viimeviikkojen aikana. ovatko he turvallisuus uhka Suomelle ja, jos ovat, kuinka suuri uhka?

Ylen uutisten nettisivuilla 10.12.2019 julkaistussa uutisessa ”Kansanedustaja Mika Niikki: Supon mukaan Isis-leirin äitejä ja lapsia ei pidä tuoda Suomen -Supo:` Emme ota kantaa Niikon lausuntoihin`”, kerrotaan suojeluspoliisin näkökulmasta äitien ja lasten palauttamisen vaarallisuuteen. Suojelupoliisin mukaan heidän palauttaminen Suomeen on selkeä turvallisuus uhka ja olen itse tämän kanssa varsin samaa mieltä. Henkilöt (äidit) ovat itse omatahtoisesti lähteneet tukemaan terrorijärjestöä ja ovat jossain vaiheessa kokeneet tämän hyvänä ajatuksena ja heidän ajattelu maailmaan sopivana. Vaikka he sanoisivat nyt, etteivät enää tukisi järjestöä ei siitä voi olla varmuutta. Mielestäni aikuisten palauttaminen Suomeen olisi selvästi suuri riski.

Jos vain lapset palautettaisiin, olisi se siltikin suuri riski suomen turvallisuudelle ja myös suuri vastuu ja rasite valtiolle. Hyvin pienet lapset voitaisiin yrittää palauttaa suomeen ja pyrkiä kitkemään siellä opittu ajatusmaailma ja maailman kuva pois. Lasten täytyy ymmärtää, että he eivät voi kohdella heidän kanssa eri tavalla ajattelijoita väkivaltaisesti eivätkä he tee väärin, jos eivät toimi terrorijärjestön sääntöjen mukaan. Lapset, jotka ovat vanhempia ja jopa kolmetoista vuotiaita ei pystytä enää sopeuttamaan Suomen tapoihin ja käytäntöihin. He ovat jo niin syvällä tällaisessa terroristisessa toiminnassa, että varmuudella heitä ei voida turvallisesti päästää Suomeen, koska vaarana on, että samanlaiset käytänteet jatkuvat ja mahdollisesti he pitävät yhteyttä terrorijärjestöihin Lähi-Idässä.

Lapsien palauttaminen on mahdollista joissain tapauksissa ja tilanne pitäisi katsoa jokaisen kohdalla erikseen. Yksikään aikuinen henkilö, joka on vapaaehtoisesti oman tahdon mukaan halunnut muuttaa pois Suomesta ja mennyt tukemaan terrorijärjestöä on turvallisuus riski jos tuodaan takaisin Suomeen. Henkilöit, jotka ovat kokeneet että järjestö joka murhaa ja kiduttaa viattomia ihmisiä tekee jotain niin hyvää että haluaa tukea sen toimintaa ovat suuri riski. ei ole järkevää ajatella että tällaista toimintaa tukeva henkilö olisi vaaraton. Jos henkilö pystyi siihen silloin mikä estää häntä Suomeen tultuaan jatkamasta toimintaa?

Toisaalta, jokaisella Suomen kansalaisella on oikeus tulla takaisin. Tämä aiheuttaa ongelmia, kun mietitään, mikä on kaikkien kannalta parasta. Onko parempi pitäytyä siinä, että henkilöt saavat tulla takaisin eikä heitä voi mitenkään estää ja näin vaarantaa kokosuomen kansa, vai estää suuren vaaran aiheuttavien henkilöiden saapuminen suomeen. Kun otetaan kaikki huomioon, jos olisi mahdollista,  parasta turvallisuuden takaamiseksi olisi että äidit eivät saisi palata, mutta ne lapset jotka todetaan vaarattomiksi Suomen kansalle voisivat palata.