Koulupoissaolojen kitkemiseksi testataan uusia keinoja Espoossa

(https://yle.fi/uutiset/3-11093895)

Yle.fi artikkelin mukaan Espoo on aloittanut uuden Koukku-toiminnan oppivelvollisten lisääntyneiden koulupoissaolojen kitkemiseksi. Suurimmaksi syyksi poissaoloihin on nostettu mielenterveyden haasteet kuten ahdistus, masennus tai vaikea murrosikä.

Kouluihin on perustettu uusia erityisopettaja-ohjaaja -työpareja, jotka pitävät yhteyttä oppilaisiin. Yhteydenpidolla oppilaisiin ja oppilaiden vanhempiin pyrittiin pitämään oppilaat koulussa. Kokeilulla huomattiin olevan positiivisia tuloksia, ja mielestäni tämä vaikuttaa hyvältä toimintatavalta. Kun ongelmien kanssa ei tarvitse enää kamppailla yksin, muuttuu koulutyö paljon kevyemmäksi ja motivoivammaksi.

Jutussa otetaan myös kantaa siihen, kuinka yritetään säästää vähentämällä koulukuraattoreita ja psykologeja kouluista. Tämä on mielestäni huono asia, erityisesti silloin kun poissaolojen taustalla on jotain terapeuttisen avun tarvetta, kuten masennusta tai ahdistusta. Resurssien puutteessa avun saaminen hidastuu ja siten ongelmat usein kasaantuvat. Pahimmassa tapauksessa se voi jopa haitata koulusta valmistumista.

Artikkelin mukaan Suomessa ei ole valtakunnallista tilastotietoa poissaoloista, mutta opetushallitus selvittää ongelman laajuutta. Sen jälkeen koko Suomeen voitaisiin saada Espoon mallin kaltainen toiminta nuorten tueksi.