https://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/varhaiskasvatus-muuttuu-paltamossa-kokonaan-maksuttomaksi/831810/

Uutisessa kerrotaan, että varhaiskasvatus muuttuu kokonaan maksuttomaksi Paltamossa. Mielestäni tämän päätöksen seurauksena on paljon hyötyjä, mutta siitä voi olla myös haittaa kunnan taloudelle.

Maksuttoman varhaiskasvatuksen ansiosta jokaisella lapsella on mahdollisuus päästä varhaiskasvatukseen, joka lisää tasa-arvoa lapsien välillä. Jos perhe on köyhä, heillä ei ilman ilmaista varhaiskasvatusta olisi välttämättä ollenkaan mahdollisuutta saada lastaan varhaiskasvatuksen piiriin. Perheille jää siis enemmän rahaa muita menoja varten. Tämä hyöty kerrottiin myös itse uutisessa. Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä voi siis lisääntyä huomattavasti. Lisäksi jos kaikki halukkaat pääsevät varhaiskasvatuksen piiriin, se mahdollistaa myös vanhemmille, varsinkin äideille aikaa töiden tekoon, mutta myös omaan aikaan. Varhaiskasvatus hyödyttää myös lapsia, sillä he oppivat hyödyntämään sosiaalisia taitoja sitä paremmin, mitä aikaisemmin he pääsevät vuorovaikutukseen muiden lasten kanssa.

Ilmaisessa varhaiskasvatuksessa on myös haittapuolia. Muutenkin pienen kunnan tulot pienenevät entisestään, kun ne eivät enää peri maksua varhaiskasvatuksesta. Tämän takia muiden menojen hintaa joudutaan mahdollisesti nostamaan, tai jostain joudutaan karsimaan. Varhaiskasvatukseen ei ehkä panosteta niin paljon kuin ennen, tai esimerkiksi muusta koulutuksesta voidaan joutua karsimaan esimerkiksi koulutarvikkeita pois.