Lukiolaisten kuormittuneisuus on puhuttanut ihmisiä useaan otteeseen. Yle Uutiset (28.11.2019) kertoo monien lukiolaisten pitävän opiskelua merkityksellisenä, mutta valitettavan harva kuitenkaan kokee innostusta sitä kohtaan. Lukiolaisbarometrin mukaan jopa 40 % lukiolaisista kokee opiskelun henkisesti raskaaksi. Lisäksi opiskeluvälineiden aiheuttamat kulut ovat ongelma joka neljännelle opiskelijalle tai heidän perheelleen.

 

Mielestäni uutisessa mainitut luvut opiskelijoiden kuormittuneisuudesta ovat huolestuttavia. Kun lukiolaisten jaksaminen ja henkinen hyvinvointi ei ole kunnossa, opiskeluun on yhä vaikeampi keskittyä ja panostaa. Moni opiskelija voi myös kokea tarvitsevansa apua tai tukea opintoihin, mutta kynnys avun hakemiseen voi tuntua liian korkealta.

 

Monesti lukiolaisen työmäärä on valtava ja paineet opinnoissa menestymiseen ovat suuret. Pohdin hiljattain käyttöön otetun todistusvalinnan vaikutusta asiaan. Toisaalta todistusvalinta voi olla monelle helpotus ja hyvä väylä päästä opiskelemaan ylioppilastodistuksen avulla. Toisaalta se kasvattaa paineita menestyä ylioppilaskirjoituksissa, mikä heijastuu lukio-opintoihin jo ennen kirjoituksia.

 

Samalla herää kysymys, onko lukio-opiskelussa jotain vikaa, jos jopa 40 % kokee opiskelun henkisesti raskaaksi. Jos vika ei olekaan opiskelijoissa, tulisiko lukio-opiskelussa tehdä joitain muutoksia lukiolaisten kuormittuneisuuden helpottamiseksi.

 

Myös opiskeluvälineiden aiheuttamat kulut voivat aiheuttaa stressiä ja huolta opiskelijoissa tai heidän perheissään. Lukio-opiskelu kirjoineen ja tietokoneineen ei todellakaan ole halpaa. Mielestäni on huojentavaa kuulla, että pienituloisten perheiden opiskelijat voivat pyytää oppimateriaalilisää, joka voi helpottaa opiskeluun liittyvien kustannusten kattamista. Lukiolaisten ei todellakaan tarvitsisi joutua stressaamaan opiskeluun liittyvistä kuluista, kun jo pelkkä opiskelu kuormittaa heitä tarpeeksi.