Naisten kuukausiansio https://www.etk.fi/tiedote/naisten-kuukausiansio-600-euroa-alhaisempi/

Eläketurvakeskuksen mukaan naisten kuukausiansion mediaani oli 610 euroa pienempi verrattuna miehiin. Miesten ja naisten kuukausiansion ero oli 850 euroa yksityisellä sektorilla ja 330 euroa kuukaudessa julkisella sektorilla.

Mielestäni tämä on huolestuttavaa ja asia mihin täytyy puuttua. Olisi oletettavampaa, että naisten kuukausiansio olisi lähempänä miesten kuukausiansiota. Miehistä osa tienaa toki todella hyvin ja se nostaa hyvin miesten kuukausiansion keskiarvoa. Esimerkiksi isot yritykset ovat yleensä miesten omistamia ja johto portailla on paljon miehiä. Tämä nostaa miesten kuukausiansion mediaania. Monet naiset taas ovat pienillä palkoilla esimerkiksi koulun siivoojina. He laskevat naisten kuukausiansiota. Nämä kaksi asiaa huomioiden ymmärrän kyllä tuon suuren eron, mutta se on silti huolestuttava asia.

Naisille pitäisi saada samanlaiset mahdollisuudet tienata hyvin. Mielestäni naisia ei hyväksytä hyväpalkkaisiin töihin tai johto rooleihin läheskään niin helposti kuin miehiä. Valtion pitäisi jollain tavalla saada tasa-arvoa paremmaksi ja antaa naisille samanlaiset mahdollisuudet tienata hyvin. Ei naiset voi olla niin paljoa huonompia esimerkiksi johtamaan yrityksiä. Naisilla on monesti jopa parempi koulutus kuin miehillä. Mielestäni olisi hyvä pitkän ajan tähtäin, että miesten ja naisten kuukausiansiot olisivat samalla tasolla.